MCC - European Studies

Georgia

febr
19,
2024

The EU Monitoring Mission in Georgia - achievements and challenges with the breakaway regions of South Ossetia and Abkhazia

On the event the mission's establishment, objectives and facilities will be discussed with the guest of the program, Dr. Tibor Kozma, Acting Head of Mission.
febr
19,
2024

Az EU georgiai megfigyelő missziója - eredmények és kihívások a kivált Dél-Oszétiával és Abháziával

A misszió megalakulásáról, céljairól és eszközeiről beszélgetünk a program meghívott vendégével, Dr. Kozma Tiborral, a misszió megbízott vezetőjével.

Georgia's way to Europe - What is next

Budapest
What makes Georgia European and what can it bring to Europe? This was one of the topics discussed at the event of the Center for European Studies, which was also attended by several ambassadors accredited to Hungary.

Georgia Európai Unió felé vezető útja

Budapest
Mitől lehet európai és miket adhat Európának Georgia? Többek között erről is szó esett az Európai Tanulmányok Műhely rendezvényén, amelyet több Magyarországra akkreditált nagykövet is megtisztelt jelenlétével.

Study trip to Georgia with students from the School of International Relations

Tbilisi
During the study trip, the students visited institutions dealing with Georgia's accession to the EU, where they took part in key round table discussions with diplomats, parliamentarians and representatives of research institutions.

Georgiai tanulmányi út a Nemzetközi Kapcsolatok Iskola diákjaival

Tbilisi
A tanulmányi út során a diákok látogatást tettek Georgia uniós csatlakozásával foglalkozó intézményekbe, ahol kulcsfontosságú kerekasztalbeszélgetéseken vehettek részt diplomatákkal, parlamenti képviselőkkel és a kutatóintézetek képviselőivel.