Reading time: 2 minutes

Az EU-ban az egyes tagállamok összlakosságához viszonyítva, százalékos arányban a legnagyobb zsidó közösség Franciaországban él, ezt követi 
 Magyarország. A zsidó közösség biztonságára és jólétére vonatkozó szubjektív és objektív mérések nagyon eltérő tendenciákat mutatnak a két államban. Az antiszemitizmus növekszik a viszonylag kis számú zsidó lakossággal rendelkező országokban. Az antiszemita megnyilvánulások érzékelésére irányuló felmérések rámutatnak, hogy a Franciaországban, Belgiumban, Svédországban és Németországban élők különösen aggódnak a növekvő ellenszenv miatt. Franciaországban, Svédországban és Németországban az antiszemita jellegű esetek száma növekvő tendenciát mutat, míg Magyarországon az elmúlt években csökkent az ilyen esetek száma. A legtöbb antiszemita incidens szélsőséges muszlimokhoz vagy baloldali politikai nézeteket vallókhoz köthető. Nem meglepő módon a legtöbb Izraelbe bevándorló Franciaországból származik, míg a legkisebb bevándorló közösség Magyarországról érkezett.

Borítókép: Shutterstock